top of page

סעיד סרסור, ישראלי-ערבי תושב אנגליה, מחלץ את גלוב 

אקספלוריישן מפרפורי הגסיסה

סעיד סרסור, איש עסקים ערב-ישראלי תושב אנגליה, שאינו מוכר בשוק ההון, החליט להציל את שותפות החיפושים גלוב אקספלוריישן מפרפורי הגסיסה שבהם היא נתונה מזה כשנתיים. גלוב, שבשליטת הגיאולוג ברוך דרין, משקיע הגז והנפט צביקה ברודצקי ומשפחת שטרנברג, דיווחה היום (ד') כי סרסור רכש כ-70% מהזכויות ברישיונות יהל ואופק, ונערך להמשך האקספלורציה.

מקורב לעסקה סיפר כי סרסור, בעליה של חברת SOA Energy Israel הפרטית, פעיל בין היתר בתחום הנדל"ן בלונדון, לצד התעניינותו בתחום הגז והנפט. האותיות מהן מורכב שמה של החברה שבבעלותו - SOA - הן ראשי תיבות של Sons of Abraham (בני אברהם). לדברי המקורב, מדובר ב"ישראלי פטריוט, שחולם שיהודים וערבים יעשו עסקים ביחד".

בהתאם להסכם בין הצדדים, סרסור יחזיק ב-70% מהזכויות ברישיון אופק, לצדן של גלוב אקספלורשיין (22.5%) וחברת ההשקעות קפיטל פוינט שבשליטת שיר רויכמן ופרופ' יהודה כהנא (7.5%); בעוד שרישיון יהל יוחזק על ידי סרסור (70%), גלוב (20%) וקפיטל פוינט (10%). לאחר הדיווח, יחידות ההשתתפות של גלוב, שמחקו את מרבית שוויין ב-5 השנים האחרונות, עולות ב-11% במחזור נמוך של 

.כמה אלפי שקלים. היחידות נסחרות כעת במחיר של 4.1 אג' ליחידה

אופק הוא רישיון יבשתי לחיפוש נפט, הנמצא בסמוך ללוד. ברישיון בוצעו שני קידוחים למטרת נפט – אופק 1 שננטש ואופק 2. ואולם, השותפות נכשלו בביצוע מבחני ההפקה בשל בעיות טכניות, כך שכעת הן נדרשות להשלים את המבחנים בעלות של מיליוני דולרים. יהל הוא רישיון יבשתי הסמוך לחיפה. הסקרים הסיסמיים שבוצעו ברישיון הצביעו על פוטנציאל ל-2.17 טריליון רגל מעוקבת (TCF) של גז טבעי ו-181 מיליון חביות נפט.

גלוב, שקופתה הידלדלה ואינה מכילה מזומנים, נתונה במשבר עסקי חמור מזה כשנתיים. שווי השותפות ירד למיליון שקל בלבד, לאחר שנכשלה בניסיון למצוא גז או נפט ב"אופק 2" – ולא הצליחה למצוא משקיע שיממן את המשך האקספלורציה. בסוף מארס הודיע הממונה על הנפט לשותפות כי אינה עומדת בתכנית העבודה, ושרישיון אופק עתיד להילקח ממנה בתוך 60 יום. במקביל, נמסר לשותפות כי תוקף רישיון יהל יוארך רק אם תעמיד ערבויות ותשלם אגרה של 750 אלף דולר. על רקע 

.זאת, פעלה השותפות למציאת משקיע בטווח הזמן המידי

סרסור התחייב בהסכם על כמה סעיפים שיאפשרו את המשך פעילות של גלוב: ראשית, הוא התחייב לממן את מבחני ההפקה באופק 2 עד לסכום של 6.5 מיליון דולר (הוצאות נוספות ישולמו על ידי הצדדים בהתאם לחלקם היחסי). כמו כן נקבע, שככל שבעתיד יהיו הכנסות מהרישיון, סכום של עד 12 מיליון דולר יתחלק בין הצדדים בחלקים שווים (שליש לכל חברה), ולאחר מכן יחולקו ההכנסות בהתאם לחלקם היחסי של השותפות.

שנית, סרסור התחייב להעמיד ערבויות למשרד האנרגיה על יהל בסכום של 750 אלף דולר. הכספים כבר הופקדו בידי נאמן. כמו כן סרסור התחייב לשאת בעלויות של 400 אלף דולר מחלקה של גלוב בקידוח עתידי. מעבר לכך, הצדדים יממנו את הפעילות ברישיון יהל בהתאם לחלקם היחסי ברישיון אופק, ובכלל זאת קידוח אפשרי בעלות של 15 מיליון דולר. סעיפים נוספים בהסכם נגעו לדמי המפעיל שישולמו לשותף הכללי של גלוב; וכן לשיעור התגמולים בעתיד.

סרסור מסר: "אני מצטרף כשותף אסטרטגי לתחום האנרגיה בישראל. אני מאמין בפוטנציאל הטמון בשני הרישיונות, ומתכוון להעמיד את האמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים על מנת להפיק את המירב. אני מאמין בשותף שלנו, שותפות גלוב אקספלוריישן, ובצוות הניהולי והמקצועי שלה, שזו 

.תחילתה של דרך חדשה שתביא בשורות טובות למשקיעים בשני הצדדים"

Source http://www.themarker.com/markets/1.3027853

bottom of page